Wednesday, 14 December 2011

CATAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN
Minggu : 15                                                                      Hari :                                                                            Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN
                                     STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
Dunia Seni Visual
1.1. Persepsi Estetik
1.2 Aplikasi Seni
1.3 Ekspresi Kreatif
1.4 Apresiasi Seni
EMK

  1.1.1 Unsur Seni
  1.2.1 Media
       1.3.1
      1.4.1
Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan(EK1-EK5) , TMK dan Nilai Murni
Tahun: 2 Amal
            1.1.1.1
            1.2.1.1
       1.3.2
      1.4.2

Masa: 11.00 pagi -12.00 tengah hari
            1.1.1.2
            1.2.1.2
       1.3.3

Bahan Bantu Belajar

            1.1.1.3 
   1.2.2 Proses dan Teknik


1.       Contoh : Hasil Karya
Bidang: Menggambar (Catan)
  1.1.2 Prinsip Rekaan
            1.2.2.1


2.       Media : kertas lukisan, berus , palet dan warna air

            1.1.2.1
Tema dan Tajuk: Alam Semula jadi (Ikan)
Refleksi

Objektif Pembelajaran


Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandunan mengikut tajuk)
Semua murid seramai 25

1.       Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.
orang dapat mencapai

2.       Memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat catan.
objektif yang ditetapkan.

3.       Menghasilkan gambar ikan dengan menggunakan teknik catan.


4.       Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.


Aktiviti P&P


1.       Guru menunjukkan contoh hasil catan menerusi Power Point dan bersoal jawab.


2.      Guru menunjukkan cara melakar gambar ikan dan membuat teknik catan.


3.      Murid melakar  gambar ikan dan mewarna menggunakan teknik catan.


4.      Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.


Penilaian P&P


Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar ikan dengan menggunakan teknik catan berdasarkan empat Standard Kandungan. LANGKAH-LANGKAH MENGHASILKAN CATAN:

No comments:

Post a Comment