Sunday, 11 December 2011


BORANG PENTAKSIRAN
DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
Nama Pelajar : TAHUN : 1
BandPersepsi EstestikAplikasi SeniEkspresi KreatifApresiasi Seni
11212
B1D1E3B1D2E3
B1D1E5B1D3E1
21212
B2D1E3B2D2E3
B2D1E7B2D2E5
B2D2E6
B2D3E1
3121212
B3D1E3B3D2E1B3D4E3
B3D1E7B3D2E2
B3D2E3
B3D3E1
412121212
B4D1E3B4D2E1B4D3E3
B4D2E2B4D4E1
512121212
B5D1E3B2D2E3B5D3E1B5D6E1
B5D2E7B5D4E1B5D6E2
B5D5E1
612121212
B6D1E1B6D2E1B6D3E1B6D6E1
B6D1E2B6D2E2B6D4E1B6D7E1
B6D2E3B6D5E1B6D7E2
B6D8E1
AKTIVITITAJUK
1. MODEL
2. ORIGAMI

No comments:

Post a Comment