Sunday, 11 December 2011


BORANG PENTAKSIRAN
DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
Nama Pelajar : Tahun : 1
BandPersepsi EstestikAplikasi SeniEkspresi KreatifApresiasi Seni
1 1234 1234          
B1D1E2    B1D2E2              
B1D1E5    B1D3E1              
                    
2 1234 1234          
B2D1E2    B2D2E2              
B2D1E6    B2D2E5              
     B2D2E6              
     B2D3E1              
3 1234 1234 1234     
B3D1E2    B3D2E1    B3D3E1         
B3D1E6    B3D2E2    B3D4E2         
     B3D3E3              
4 1234 1234 1234 1234
B4D1E2    B4D2E1    B4D3E2         
     B4D2E2    B4D4E1         
5 1234 1234 1234 1234
B5D1E2    B5D2E2    B5D3E1    B5D6E1    
     B5D2E6    B5D4E1    B5D6E2    
          B5D5E1         
6 1234 1234 1234 1234
B6D1E2    B6D2E1    B6D3E1    B6D6E1    
     B6D2E2    B6D4E1    B6D7E2    
     B6D2E3    B6D5E1    B6D7E3    
               B686E1    
                    
AKTIVITITAJUK
1. CAPAN 
2. LUKISAN 
3. RENJISAN & PERCIKAN 
4. TITISAN 

No comments:

Post a Comment