Sunday, 11 December 2011


BORANG PENTAKSIRAN
DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
BIDANG : MENGGAMBAR
Nama Pelajar : Tahun :  1
BandPersepsi EstestikAplikasi SeniEkspresi KreatifApresiasi Seni
1 1234 1234          
B1D1E1    B1D2E1              
B1D1E5    B1D3E1              
2 1234 1234          
B2D1E1    B2D2E1              
B2D1E5    B2D2E5              
     B2D2E6              
     B2D3E1              
3 1234 1234 1234     
B3D1E1    B3D2E1    B3D4E1         
B3D1E5    B3D2E2              
     B3D3E1              
4 1234 1234 1234 1234
B4D1E1    B4D2E1    BAD3E1         
     B4D2E2    B4D4E1         
5 1234 1234 1234 1234
B5D1E1    B5D2E1    B5D3E1    B5D6E1    
     B5D2E5    B5D4E1    B5D6E2    
          B5D5E1         
6 1234 1234 1234 1234
B6D1E1    B6D2E1    B6D3E1    B6D6E1    
B6D1E2    B6D2E2    B6D4E1    B6D7E1    
     B6D2E3         B6D7E2    
               B6D8E1    
AKTIVITITAJUK 
1. LUKISAN 
2. CATAN 
3. CAPAN 
4. KOLAJ 

No comments:

Post a Comment