Sunday, 11 December 2011


BORANG PENTAKSIRAN
DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2
BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
Nama Pelajar : Tahun : 2
BandPersepsi EstestikAplikasi SeniEkspresi KreatifApresiasi Seni
1 123 123        
B1D1E2   B1D2E2           
B1D1E5   B1D2E3           
    B1D3E1           
2 123 123        
B2D1E2   B2D2E2           
B2D1E6   B2D2E5           
    B2D2E6           
    B2D3E1           
3 123 123 123    
B3D1E2   B3D2E2   B3D4E2       
B3D1E6   B3D2E6           
    B3D3E1           
4 123 123 123 123
B4D1E2   B4D2E1   B4D3E2   B4D5E1   
    B4D2E2   B4D4E1       
5 123 123 123 123
B5D1E2   B5D2E2   B5D3E2   B5D6E1   
    B5D2E6   B5D4E1   B5D6E2   
        B5D5E1       
6 123 123 1232 123
B6D1E2   B6D2E2   B6D3E1   B6D6E1   
    B6D2E6   B6D4E1   B6D7E1   
    B6D2E9   B6D5E1   B6D7E2   
            B6D7E3   
            B6D8E1   
BIDANG KEGIATANTAJUK
1.  Lipatan dan Guntingan 
2.  Cetakan 
3.  Tiupan 
  

No comments:

Post a Comment