Sunday, 11 December 2011


BORANG PENTAKSIRAN
DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL
Nama Pelajar : TAHUN : 1
BandPersepsi EstestikAplikasi SeniEkspresi KreatifApresiasi Seni
1 12 12      
B1D1E4  B1D2E4        
B1D1E5  B1D3E1        
2 12 12      
B2D1E4  B2D2E4        
B2D1E8  B2D2E5        
   B2D2E6        
   B2D3E1        
3 12 12 12   
B3D1E4  B3D2E1  B3D4E4     
B3D1E8  B3D2E2        
   B3D2E3        
   B3D3E1        
4 12 12 12 12
B4D1E4  B4D2E1  B4D3E4     
   B4D2E2  B4D4E1     
5 12 12 12 12
B5D1E4  B5D2E4  B5D3E1  B5D6E1  
   B5D2E8  B5D4E1  B5D6E2  
      B5D5E1     
6 12 12 12 12
B6D1E2  B6D2E1  B6D3E1  B6D6E1  
B6D1E2  B6D2E2  B6D4E1  B6D7E1  
   B6D2E3  B6D5E1  B6D7E2  
         B6D8E1  
            
AKTIVITITAJUK
1. ANYAMAN 
2. ALAT PERMAINAN - WAU 
  
  

No comments:

Post a Comment