Wednesday, 14 December 2011

CATAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN
Minggu : 15                                                                      Hari :                                                                            Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN
                                     STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
Dunia Seni Visual
1.1. Persepsi Estetik
1.2 Aplikasi Seni
1.3 Ekspresi Kreatif
1.4 Apresiasi Seni
EMK

  1.1.1 Unsur Seni
  1.2.1 Media
       1.3.1
      1.4.1
Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan(EK1-EK5) , TMK dan Nilai Murni
Tahun: 2 Amal
            1.1.1.1
            1.2.1.1
       1.3.2
      1.4.2

Masa: 11.00 pagi -12.00 tengah hari
            1.1.1.2
            1.2.1.2
       1.3.3

Bahan Bantu Belajar

            1.1.1.3 
   1.2.2 Proses dan Teknik


1.       Contoh : Hasil Karya
Bidang: Menggambar (Catan)
  1.1.2 Prinsip Rekaan
            1.2.2.1


2.       Media : kertas lukisan, berus , palet dan warna air

            1.1.2.1
Tema dan Tajuk: Alam Semula jadi (Ikan)
Refleksi

Objektif Pembelajaran


Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandunan mengikut tajuk)
Semua murid seramai 25

1.       Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.
orang dapat mencapai

2.       Memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat catan.
objektif yang ditetapkan.

3.       Menghasilkan gambar ikan dengan menggunakan teknik catan.


4.       Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.


Aktiviti P&P


1.       Guru menunjukkan contoh hasil catan menerusi Power Point dan bersoal jawab.


2.      Guru menunjukkan cara melakar gambar ikan dan membuat teknik catan.


3.      Murid melakar  gambar ikan dan mewarna menggunakan teknik catan.


4.      Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.


Penilaian P&P


Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar ikan dengan menggunakan teknik catan berdasarkan empat Standard Kandungan. LANGKAH-LANGKAH MENGHASILKAN CATAN:

langkah-langkah menghasilkan gambar rumah.
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu : 1                               Hari :                                                               Tarikh :


TAHUN/MASA/MATA PEALAJARAN
STANDARD PEMBELAJARAN
REFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual
1.1 Persepsi
1.2 Aplikasi
1.3 Ekspresi
1.4 Apresiasi
EMK (EK 1)

       Estetik
       seni
       Kreatif

Keusahawanan,
Tahun 2 Ezora
1.1.1.1
1.2.1 Media
1.3.1
1.4.1
Kreativiti, inovasi
EK1-EK5

1.1.1.2
1.2.1.1
1.3.2
1.4.2
Nilai Murni :
Masa: 12:20 – 01:20
1.1.1.3
1.2.1.2
1.3.3

Bahan Bantu Belajar

1.1.1.4
Bidang: Menggambar
1.1.2 Prinsip
1.2.2 Proses


1.Contoh gambar
               Garisan selari dan garisan bersilang.
 Rekaan
Teknik


  rumah

1.1.2.1
1.2.2.1


2.Media:
Tema :  Objek buatan manusia
1.1.2.2   Kertas lukisan
Tajuk  : Rumahku

   Pensel dan pensel warna

Objektif  Pembelajaran


Pada akhir pembelajaran murid dapat
Refleksi

1. Memahami dan mengetahui bahasa seni visual yang
  Pada akhir

 terdapat dalam karya seni
 pembelajaran:

2. mengetahui dan memahami proses dan teknik lukisan
Semua murid

3.Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi unsur seni 
seramai 30 orang

  dan prinsip rekaan dalam lukisan
dapat mencapai

4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
objektif yang

   berpandukan bahasa seni visual
telah ditetapkan
Aktiviti P&P


1. Guru menunjukkan contoh gambar  rumah menggunakan


     persembahan slaid.


2. Guru menunjuk cara mewarna menggunakan teknik


garisan selari dan bersilang


3. Murid menghasilkan lukisan menggunakan teknik  garisan


Selari dan bersilang dengan menggunakan pensel pastel


4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan yang


dihasilkan


Penilaian P&P


Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar.


teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan